تبلیغات
عشق و اشتباه
عشق و اشتباه
                                                            

به حرمت آن شاخه ی گل سرخ که لای دفتر شعرم نشکفته خشکید !

به حرمت اشک ها و گریه های سوزناکم. نه تو حتی به التماس هایم هم اعتنا نکردی !

میبنی قصه به پایان رسیده است و من همچنان در خیال چشمان زیبای تو ام که ساده فریبم داد!

قصه به آخر رسید و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرمارسال در تاریخ یکشنبه 15 اسفند 1389 توسط shagayeg
قالب وبلاگ