تبلیغات
عشق و اشتباه
عشق و اشتباه

زبس که دستخوش محنت وملال شدم

زپا فتادم وآسوده از خیال شدم

برو که لشکر هجران چو بر سر من تاخت

تو دست من نگرفتی و پای مال شدم

به کاخ وصل تو پر می فشاندم از سر شوق

کنون زسنگ جدایی شکسته بال شدم

به طره ی تو چو دست رقیب گشت دراز

میان جمع ندانی که من چه حال شدم

هزار شکوه به دل داشتم هزار افسوس

که گریه راه گلویم گرفت ولال شدم

     ارسال در تاریخ جمعه 10 اردیبهشت 1389 توسط shagayeg
قالب وبلاگ