تبلیغات
عشق و اشتباه
عشق و اشتباه
عشق یعنی از خود بی خود شدن
به بلور احساس تلنگر زدن
آتش از درون زبانه کشیدن
خزان را بهار دیدن
درپس غرور ظاهری قلب را به پاکی آفتاب آراستن
زیبایی ها و لطافت ها را با احساس در واژه گنجاندن
عشق یعنی  گوهر را در صدف  تنهایی نهان کردن
عشق یعنی آغازی شیرین و آتش جاودان با هر چه بوی تعلق دارد
عشق یعنی سوختن و ذوب شدن در بوته ی عشق
عشق یعنی لرزش همه ی وجود در برابر معشوق
عشق یعنی زیبا دیدن,زیبا شنیدن,زیبا گفتن
یعنی در حریر نرم و لطیف راه رفتن
خوابهای مینایی دیدن
عشق یعنی در آبی آسمان غرق شدن و آبی شدن
عشق یعنی تازگی,یعنی بهار.....
ارسال در تاریخ جمعه 17 اردیبهشت 1389 توسط shagayeg
قالب وبلاگ